Artykuły

 

Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem www.pierceofcake.pl prowadzony jest przez firmę Pierce of Cake Magdalena Młodzianko o numerze NIP:  8951856472 oraz numerze REGON: 020620945 z siedzibą przy ul. Śrutowa 17/1, 50-256 Wrocław.

I. Założenia ogólne
II Prezentacja produktów
III Rejestracja klientów
IV Zwrot zamówionego towaru
V Wymiana zamówionego towaru
VI Reklamacja zamówionego towaru
VII Wysyłki
VIII Płatności
IX Postanowienia końcowe

Polityka Prywatności w sklepie Pierce of Cake

IX Polityka cookies

 

I Założenia ogólne

1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy www.pierceofcake.pl 

2. Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu Sklepu.  

3. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży, przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez kupującego.

4. Pierceofcake.pl prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.

5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

II Prezentacja produktów

1. Staramy się, aby nasze kolczyki prezentowane były w sposób jasny i czytelny. Zdjęcia przedstawiają wyłącznie sprzedawane przez nas kolczyki, a podane wymiary są bardzo dokładne. Zawsze istnieje jednak ryzyko, że kupiony przez Ciebie kolczyk nie jest dokładnie taki, jaki wydawał się na ekranie komputera i dlatego masz możliwość jego zwrotu w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Szczegóły dotyczące zwrotów i reklamacji znajdziesz w dalszej części regulaminu.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów do naszej oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Wszystkie podane wymiary kolczyków są bardzo dokładne. W przypadku biżuterii wykonanej ręcznie z materiałów naturalnych takich jak drewno lub róg bawoła, wymiary mogą się nieznacznie różnić (tolerancja to 1mm).

 

III Rejestracja klientów

1. W celu złożenia zamówienia nie musisz się rejestrować, ale jedynie dzięki rejestracji możesz śledzić swoje zamówienie, zbierać pieniądze do skarbonki i wydawać je podczas następnych zakupów, komentować zdjęcia, wyrażać swoje opinie o produktach. Pamiętaj przy tym aby komentarze były zgodne z dobrymi obyczajami i nie były sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

2. Aby dokonać rejestracji, wypełnij formularz rejestracji dostępny na stronie sklepu (formularz rejestracji)

3. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane. Zanim potwierdzisz zamówienie sprawdź czy wszystkie dane się zgadzają -  błędy w adresie mogą spowodować opóźnienie wysyłki lub trudności w dostarczeniu jej na miejsce. 

4. Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

5. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych i ofert marketingowych w formie newslettera.

  

IV Zwrot zamówionego towaru

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" możesz zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Pierceofcake.pl, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: Pierce of Cake, Śrutowa 17/1, 50-256. Oświadczenie może zostać również wysłane drogą mailową na adres sklep@pierceofcake.pl

2. Wraz z towarem należy wysłać paragon oraz wypełniony dokument zwrotu towaru lub oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (imię, nazwisko, adres,numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot). 

3. Gwarantujemy zwrot całkowitej ceny jaką zapłaciłeś za produkt. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni, przelewem bankowym na wskazane przez Ciebie konto, licząc od daty otrzymania towaru.

4. Nie przyjmujemy paczek wysłanych na adres naszego sklepu za pobraniem.

5. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą.

 

V Wymiana zamówionego towaru

1. Przysługuje Ci prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.

2. Wraz z towarem należy wysłać wypełniony dokument wymiany towaru lub oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia i informacją o produkcie na jaki mamy odesłać na wymianę.

3. Chęć wymiany można składać mailowo na adres sklep@pierceofcake.pl, osobiście lub pisemnie na adres Pierce of Cake, Śrutowa 17/1, 50-256 Wrocław

4. Nie przyjmujemy paczek wysłanych na adres naszego sklepu za pobraniem. Jeśli wymiana nie wynika z błędu sklepu konieczne jest ponowne opłacenie wysyłki.

5. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą.

6. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od otrzymania przez nas przesyłki, pod warunkiem, że wybrany przez ciebie produkt na wymianę będzie dostępny na magazynie. W przeciwnym razie gwarantujemy zwrot całkowitej ceny jaką zapłaciłeś za produkt. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w w terminue do 14 dni , przelewem bankowym na wskazane przez Ciebie konto, licząc od daty otrzymania towaru.

 

VI Reklamacja zamówionego towaru

1. Jeśli po otwarciu koperty okaże się, że kolczyki są uszkodzone lub są inne od tych które zamówiłeś, to w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami – zrobimy wszystko abyś był w 100% zadowolony.

2. Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji towaru lub oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań (wymiana na inny egzemplarz, zwrot gotówki lub obniżenie ceny).

3. Reklamacje można składać mailowo na adres sklep@pierceofcake.pl, osobiście lub pisemnie na adres Pierce of Cake, Śrutowa 17/1, 50-256 Wrocław

4. Reklamowany towar powinien być czysty i kompletny. W przeciwnym razie reklamacja może zostać odrzucona.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.

6. Konsument ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń nie tylko przed sądem powszechnym, ale także za pomocą tzw. „Alternatywnych metod rozstrzygania sporów” (ADR) 

 

VII Wysyłki

1. Koszt przesyłki zamówienia którego wartość nie przekracza 100zł pokrywane są przez klienta.

2. Koszty przesyłki zamówienia o wartości 100zł lub większej, opłaconego przez klienta z góry, pokrywa sklep.

3. Pierceofcake.pl realizuje zamówienia na terenie Polski oraz całej Europy.

4. Koszty wysyłki zamówień prezentuje poniższa tabela:

Sposób płatności Wartość zamówienia* Opłata za transport
Pobranie - 14 zł
Przelew Platnosci.pl do 100 zł 9 zł
od 100 zł 0 zł
W obrębie UE** (płatność przelewem lub płatności pl) - 20 zł
Inne kraje - Opłata ustalana indywidualnie

 

5. W wyjątkowych okolicznościach koszty transportu mogą ulec zmianie. Zostaniesz o tym poinformowany przed wysyłką zamówienia.

6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych, jednak robiąc zakupy w Pierce of Cake możesz się spodziewać swojej paczki już kilka dni  później.

7. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.

8. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności listonosza lub kuriera poczty polskiej sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić nam ten fakt.

 

VIII Płatności

1. Możesz wybrać następujące formy płatności:

- płatność przy odbiorze - należność pobiera listonosz lub kurier Poczty Polskiej w imieniu Pierce of Cake,

- płatność kartą kredytową - należność pobierana za pośrednictwem serwisu Płatności.pl,

- płatność przelewem bankowym - należność pobierana za pośrednictwem serwisu Płatności.pl,

- płatność przelewem bezpośrednim na numer konta: Alior Bank 73 2490 0005 0000 4500 1802 0112


3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego) lub pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem on-line za pośrednictwem serwisu PayU).2. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (karta kredytowa, przelew bankowy, wpłata na konto), płatności powinieneś dokonać w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. Jeśli z jakichkolwiek powodów chciałbyś opłacić zamówienie w późniejszym terminu koniecznie poinformuj nas o tym. W przypadku braku płatności lub braku informacji o płatności w  terminie późniejszym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane. W przypadku chęci zamiany formy płatności – poinformuj nas o tym.

 

IX Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).

 

X Polityka Prywatności w sklepie Pierce of Cake 

1. Definicje

Administrator – Sklep Pierceofcake.pl z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Śrutowa 17/1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Wrocław Psie Pole, NIP: 8951856472, REGON: 020620945, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.pierceofcake.pl

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

2. Dane Osobowe

Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w serwisie:
- nazwisko i imię
- adres zamieszkania
- adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
- adres poczty elektronicznej
- numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w naszym sklepie.

Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Użytkownika w celu przysyłania informacji o statusie realizacji zamówienia, produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@pierceofcake.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności określa również zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, żądanych przez Użytkownika, przez Pierce of Cake z siedzibą we Wrocławiu.

 

XI Polityka cookies 

1. W związku z udostępnieniem zawartości serwisów internetowych, stosujemy tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach użytkowników końcowych (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Serwery mogą odczytać cookies przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

- utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, 

- dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. Dzięki wykorzystywaniu cookies możemy zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym. Przy wykorzystywaniu i przechowywaniu plików cookies nie przechowujemy danych osobowych użytkowników naszego serwisu.

W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"niezbędne\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu internetowego np. logowanie do sklepu, dokonywanie zakupów,

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa dokonywanych transakcji np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

- pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"funkcjonalne\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" pliki cookies, umożliwiające \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"zapamiętanie\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"reklamowe\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. Zazwyczaj przeglądarka internetowa użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika np. komputerze. Użytkownicy serwisu mają możliwość i prawo do dokonywania w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies będzie to oznaczać, że cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

6. UWAGA! Wyłączenie opcji przyjmowania cookies może spowodować brak możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w naszym serwisie internetowym lub znaczne ograniczenia w tym zakresie.


 

Copyright © 2014 pierceofcake.pl
made by zaven